O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené
Private: /min
My credit:
:
Priemer:4.0 (206)
08-23
«Love is a game that two can play and both win» – «Любовь – это игра, в которую играют два человека, и оба выигрывают».
nový počítač mě zahřeje
zvířata zvaná dívky
3
170
55
Zelené
Čierné
Bisexuálna
Nie
Nie
Nie
Nie
0 rokov, 0 mesiacov, 2 dní