O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené
Private: /min
My credit:
:
Priemer:4.0 (140)
Pondelok/Monday-Sobota/Saturday: 10:00-14:00;15:00-19:00
Rád sa hrám s veľkým robertkom./I like to play with the big dildo.
Keď vidím, že si ma užívaš./When I see you enjoying me.
hrubosť, násilie, trhavosť/rudeness, violence, jerkiness
5
165
80
Zelené
Blond
Heterosexuálna
Nie
Áno
Nie
Áno
0 rokov, 0 mesiacov, 2 dní